حق آدما

آدمها حق دارند آغوشی داشته باشند که وقتی بغض داشت خفه اش می کرد

بهش پناه ببرند و

ایمان داشته باشند

تا وقتی که آنجا هستند

دست هیچ غمی

بهشان نمی رسد.

/ 1 نظر / 78 بازدید