دربی

یادش بخیر چند سال پیش چقد کری میخوندیم واسه دربی

از چند روز قبل شروع میکردیم تا چند روز بعد

واقعیتش این بود که من هیچ کدوم از بازیکن های دو تیم رو نمیشناختم اما کم نمی اوردم و همیشه بقول یکی زبونم دراز بود

اما امسال

اصلا حوصله نگاه کردن بازی رو هم نداشتم چه برسه به کری خوندن

از شما چه پنهون ته دلمم میهواست تیم مقابل ببره

چون دل من که با این چیزت شاد نمیشه شاید دل یه عده شاد بشه

/ 0 نظر / 39 بازدید