خاطره

فکر کنم دوسال پیش بود

روز ۲ شهریور

اوج شلوغی کارم بود رییسم به هیچ عنوان مرخصی نمیداد

وقتی به همکارم گفتم میخوام برم مرخصی چشاش گرد شد

اما هر طور شده مرخصی رو گرفتم و رفتم

منتظرم نبود چون اونم میدونست چقدر سرم شلوغه

برای همین خیلی غافلگیر شد

اِن بعد از همه اتفاقات از کارم پشیمان نیستم

بازم اگه میتونستم تکرار می کردم

تولدت مبارک ۲ شهریوری من
پ ن : دیدم امسال براش چه جشن تولدی گرفتن و سنگ تموم گذاشتن خدا رو شکر که بفکرش هستن و دوستش دارن

/ 0 نظر / 47 بازدید